Engelli Kordinasyon Birimi

Birim Hakkında

ENGELLİ KOORDİNASYON BİRİMİ
•    Engelli bireylerle ilgili veri tabanı oluşturmak.
•    Engellilerin toplum hayatı ile bütünleşmelerini sağlayıcı ve kolaylaştırıcı çalışmaları yürütmek, sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteler yapmak, teşvik etmek ve yaygınlaştırmak.
•    Üniversiteler, özel kuruluşlar, engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak özürlülere yönelik toplum temelli rehabilitasyon ve eğitici programları uygulamak.
•    Birime başvuran engelli ve ailelerine engellilikle ilgili konularda eğitilmelerini, bilgilendirilmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayıcı konferans, seminer, sempozyum, çalıştay gibi etkinlikler den haberdar etmek.
•    Engelliliği önlemeye yönelik hazırlanan, yayımlanan  kitap, dergi, broşür gibi basılı, sesli ve görsel yayınları dağıtmak.
•    Engelli ve aileleri için bilgilendirme, bilinçlendirme hizmetleri vermek, bu hizmetleri verecek personelin teknik bilgi ve beceriye sahip olması için gerekli eğitimi almasını sağlamak.
•    Engellileri nitelikli işgücü haline getirerek, çalışma yaşamına katılmalarını sağlamak üzere mesleki rehabilitasyon ve eğitim programları için başvuran engellileri uygun mesleki rehabilitasyon ve mesleki eğitim kurumlarına yönlendirmek.
•    Ekonomik durumu yetersiz engellilere ayni ve nakdi yardım için kurum kuruluşlarla iş birliği yapmak.
•    Engelli bireylerin ve ailelerin kendi başına sorun çözme kapasitesi ve sosyal refah ve sosyal psikolojisini artırmaya yönelik önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini ilgili kurumlardan almalarını sağlamak.
•    Engelli bireylere yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, her türlü şiddet, taciz ve istismarın önlenmesine yönelik sosyal hizmet çalışmalarını ilgili kurumlardan almalarını sağlamak.
•    Engellilerin toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde
 yararlanmalarını sağlamak üzere; engellilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
•    Korunmaya ve yardıma muhtaç engelli birey ve ailelerinin tespit edilmesini desteklenmesini ve gerekli hizmetlere yönlendirilmesini sağlamak,
•    Başkanlıkça verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

Birim Haberleri

Tirebolu Belediyesi

Tirebolu Belediyesi'ne ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, galeri, video, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Tirebolu Belediyesi

Çarşı Mah. Gazipaşa Cad. No: 198
Tirebolu / Giresun

Belediye Yazılımı: VAV Prodüksiyon © Tüm Hakları Saklıdır.