FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Hakkında

GÖREV TANIMI
İlçe sınırları içerisinde öngörülen alt ve üst (her türlü binaların yapımı, onarımı ile) yapı hizmetlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda en iyi şekilde sürdürülmesini sağlamaktır. Müdürlüğümüz, Ulaşım Alt Yapı, Park Bahçe, İhale, Kontrollük ve Şantiye birimlerinden oluşmakta olup, bu hizmetlerin dışında vatandaşın dilekçe ile başvurusu üzerine değerlendirmeye alınan ve ücret karşılığı gerçekleştirilen ruhsat, vize, raporlama işlemleri, muhtelif konulardaki şikayet ve talepleri değerlendirmektedir.


ALT YAPI KANALİZASYON BİRİMİ 

•    Yollara ait, yatırım planlarında yer alan iş kalemleri ile ilgili değerlendirmelerin yapılması, mahalle ve sokak bazında yıllık programların oluşturulması ve Başkanlık onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi için koordinasyon sağlamak,
•    Yatırım planındaki yollarla ilgili tasarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için koordinasyon sağlamak.
•    Yatırım planındaki yolların üst yapı (yaya kaldırımı, parke yol, bisiklet yolu vs.) tasarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini, mahalle ve sokak bazında yıllık programların oluşturulmasını sağlamak.
•    Yol projeleri olmayan yollarda uygulama projeleri ve detaylarının elde edilmesini sağlamak.
•    Tirebolu Belediye sınırlarındaki caddelerin yapım, bakım, onarımını yapmak, Yol ve kavşakları düzenlemektir.
•    Şehrimizin kanalizasyon şebekesinin onarımını yapmak, şebekede meydana gelen her türlü arızanın giderilmesini sağlamak, yeni şebeke yapımı için gerekli çalışmaları yapmak, yağmur ızgaraları ve bacalarının temizliğini rutin olarak yaptırmak, yağmur ve sel baskınlarına karşı tedbir almak, yeni abone işlemlerini yaparak şube yolu bağlantısını yapmak, yapılacak inşaatların kanalizasyon şebekesine uygunluğunu kontrol etmek.
•    Mevcut kanalizasyon şebekesine ilave olarak, yeni imara açılan bölge ve mahallelere kanalizasyon şebekesi yapımı, yeni döşenen kanalizasyon şebekesi ile kanalizasyon bağlantılarının yapılması ve değiştirilmesi gereken şebeke hatlarının yenilenmesini, parsel bağlantılarının yapılmasının sağlanması.
•    Mevcut kanalizasyon şebekelerinde meydana gelen arızaların giderilmesi ve onarım etkinliklerini gerçekleştirmek,
•    Mevcut yağmur ızgaralarının temizlik ve tamiratını yapar. İmar düzenlemesi ile yeni açılan cadde ve sokaklara, yağmur ızgarası ile hatlarının yapım işini gerçekleştirmek.
•    Kanalizasyon şebekesinde meydana gelen tıkanmaları basınçlı su ile açmak ve bu tıkanmaya neden kum, çakıl ve paçavraları temizlemek, çekici vidanjör ile fosseptik çukurlarının çekilmesi, ayrıca yoğun yağmur suyu ve pissu birikintilerini çekici vidanjör ile çekmek.
•    Kanalizasyon yapım ekiplerinin görev alanı yeni şebeke yapımı, şebeke ıslahı, yağmur suyu ızgarası yapımı, yağmur hattı yapımı.


PARK BAHÇE  BİRİMİNİN GÖREVLERİ
•    Tirebolu Uygulama İmar planlarında Müdürlüğümüzün uzmanlık alanına giren ve bu amaçlara tahsis edilmiş sahaların tanzimi için gerekli etüt, proje ve detay planlarının İmar ve Şehircilik, ve diğer Müdürlükler ile birlikte koordineli bir şekilde çalışmak suretiyle hazırlamak ve yaptırmak. Bu suretle Tirebolu sınırları içerisinde yeni korular, parklar, bahçeler, yeşil alanlar, refüjler, çocuk bahçeleri, oyun alanları, spor alanları, meydan tanzimleri, rekreasyon alanları, eğlenme ve dinlenme mekanları ile yol ağaçlandırmaları yapmak ve yaptırmak.
•    Tirebolu Belediye sınırları dahilinde mevcut park, bahçe, yeşil alan, refüj, çocuk bahçesi ve spor alanlarının bakım ve onarımlarını yapmak ve yaptırmak.
•    Park bahçe, koru ve yeşil alanlarda düşünülen her türlü fiziki ve mimari yapılaşma için görüş bildirmek ve müsaade etmek.
•    Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek için bayramlar, festivaller, sergiler, eğlenceler ve yarışmalar tertip etmek, ettirmek.
•    Görev alanları dahilinde bulunan ağaç-ağaççık, süs bitkisi ve çiçeklerin hastalık ve zararlarından korunması için zirai mücadele çalışmaları yapmak ve yaptırmak.
•    İlçe sınırları dahilindeki ağaçların budanması için budama mevsimi itibariyle periyodik budama programları hazırlamak, yapmak ve yaptırmak.
•    Yıllık plana göre tanzim edilecek olan yeşil alanlar için lüzumlu olan her cins inşaat ve tesisat malzemeleri ile araç-gereçlerin tespitinin yapılarak bu malzemeleri temin etmek ve ettirtmek.
•    Belediyemiz sınırları dahilinde mevcut bulunan ağaç, ağaççık ve süs bitkilerinin kaçak olarak tahrip eden ve ettirilen kişiler, kuruluşlar ve işletmelere, günün ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak ağaç, ağaççık ve süs bitkilerinin bedelini (Fidan bedeli+bakım bedeli) tazmin ettirmek için hasar tespit listesi oluşturularak Encümen Komisyonuna takdim edilmesi.

 
 Kontrollük Görevleri:
•    Yönetimi ve denetimi verilen işlerin, sözleşme ve eklerine, teknik şartnamelerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince yapılmasını, işlerin süresinde bitirilmesini sağlamak
Hakediş ve kesin hesapları hazırlamak ve bunlara ait tüm işlemleri takip etmek.
.
 Dilekçelerin Değerlendirilmesi:
•    Pis su şikayetlerinin değerlendirilmesi.
•    Yolların bakım ve onarımı talebi.
•    Parke taş talebi.
•    İlçemiz sınırlarındaki yollara aydınlatma talebi.

MAKİNA İKMAL 

•    Tamir Bakım Birimi.
•    Elektrik Tamir Bakım Onarım Ekibi.
•    Kaynak Ekibi.
•    Tesisat Ekibi ( su, klima, motor, hidrofor vb. tamir ve bakım işleri. )
•    Yol Tamir Ekipleri ( asfalt yama, asfalt kaplama, beton yol, bordür, tretuvar, kilit parke ekipleri. )

•    Birime bağlı  araç ve iş makinelerinin tedarik bakım ve onarımlarını akaryakıt, madeni yağ, antifriz tedarik ve dağıtımını yapmak, yedek parça, araçlara ait sarf malzemeleri ve sabit tesislerle ilgili malzemeleri tedarik etmek, stoklamak ve tüketimini organize etmek.
•    Araçların trafik sigorta, vize ve egzoz muayenelerini zamanında yapılmasını takip etmek ve yaptırmak.

•     Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
 

Birim Haberleri

Tirebolu Belediyesi

Tirebolu Belediyesi'ne ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, galeri, video, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Tirebolu Belediyesi

Çarşı Mah. Gazipaşa Cad. No: 198
Tirebolu / Giresun

Belediye Yazılımı: VAV Prodüksiyon © Tüm Hakları Saklıdır.