SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Hakkında

GÖREV TANIMI

      Kentimizin sosyal yaşamında çok önemli yer tutan üst ve alt yapıların, hedeflenmiş olan işlerin planlanmasını ve elde edilmiş projelerin uygulanmasını yapmak ayrıca diğer kamu kuruluşlarınca yapılması planlanan işlerin Belediye tarafından takibi ve koordinasyonunu sağlamak,Diğer birimlerle koordine içinde olmak.Başkanlık Makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.

FAALİYET ALANI

Su Teknik Birimi

•    Belediye hizmet alanı içerisinde içme suyu ihtiyacının karşılanması için gerekli her türlü kuyu, terfi merkezleri, ishale hatları, depo ve şebeke hatları için gerekli malzemenin tespitini yapmak.

•    Mevcut su durumunu tespit etmek, acil olarak yapılması gerekli mevcut şebeke ile irtibatlandırılacak hatları programlamak ve yaptırmak.

•    Öncelikli yapılması gereken şebeke, ana ve tali boru arızalarını yapmak. Depo ve pompa istasyonlarının yüklenici firmalarca yapılması sırasında kontrol etmek, işletme projelerini temin etmek.

•    Doğacak arızalara anında müdahale etmek ve gidermek.

•    Mevcut olan ve yeni tesis edilecek içme suyu hatlarını ve buna bağlı vana, tahliye, baca, terfi merkezleri, pompa istasyonları, su depoları vb. gibi tesislerin bakımı ve işletilmesi, meydana gelen arızaların giderilmesinden sorumlu olmak.

•    Kullanılan istasyonların bakımı, işçi ve bekçiler için yaptırılan binaların ve kulübelerin küçük bakım işlerini, terfi hatlarının bakım ve temizliğini yürütmek.

•    İçme suyu arıtma tesislerinde artırılan suların depolara ve şebekeye tevzi işlerini yapmak, şebekede oluşabilecek su kaçaklarını tespit ederek önlemeye çalışmak.

•    İçme suyu depolarının çalışmalarını ve doluluklarını kontrol etmek.

•    Yeni abonelerin şebekeye bağlanmasını sağlamak.

•    İdarenin hizmet ve yatırımlarına ait iş programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli malzemeyi  sağlamak üzere diğer birimlerle işbirliği yapmak.

•    Pompa istasyonlarında çalışan her türlü motor, makine, elektrik tesis ve donanımı ile cihazların onarımlarını, onarımdan sonraki montaj, gerekli değiştirme ve yenileme işlemlerini yapmak.

•    Tesislerde sabotaj vb. eylemlere karşı güvenlik tedbirlerini almak.

•    Birimlerde kullanılan malzemelerin ambar kayıtlarını tutmak.

•     İstatistik bilgileri ve aylık faaliyet raporlarını tanzim etmek.
 

Birim Haberleri

Tirebolu Belediyesi

Tirebolu Belediyesi'ne ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, galeri, video, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Tirebolu Belediyesi

Çarşı Mah. Gazipaşa Cad. No: 198
Tirebolu / Giresun

Belediye Yazılımı: VAV Prodüksiyon © Tüm Hakları Saklıdır.