VETERİNERLİK

Birim Hakkında

GÖREV TANIMI


Veteriner İşleri Müdürlüğü; tüm canlıların yaşam haklarını gözeterek hayvan hakları, çevre ve halk sağlığının korunması yönünde çalışmalarda bulunur.

Bu kapsamda; sahipli ve sahipsiz hayvan sağlığının korunması, hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi, özellikle sahipsiz hayvanların kısırlaştırılarak popülasyonların kontrol altına alınması, aşı ve paraziter tedavilerinin yapılarak zoonoz hastalıklarının önlenmesi, hayvanlardan kaynaklanan şikayetlerin değerlendirilmesi ile etkinlik ve eğitimler düzenleyerek özellikle çocuklara yönelik hayvan sevgisi ve çevre bilincinin aşılanması konularından sorumludur.

 FAALİYET ALANI


           1- Mezbahana
           2- Kurban Kesim ve Hayvan  Satış  Yeri
           3- Poliklinik
           4-  Sokak Hayvanları Bakımevi


•    Kasaplık küçükbaş ve büyükbaş hayvanların teknik ve hijyenik şartları uygun tesislerde kesilmesini sağlamak.
•    Kasaplık hayvanlardan elde edilecek etlerin muayenesini, gerekli teknik ve hijyenik şartlarda muhafazasını, parçalanmasını, işlenmesini, memul madde haline getirilmesini, ambalajlanmasını, paketlenmesini ve nakledilmesini sağlayarak güvenli et ve et ürünlerinin, üretiminin sağlanması ve işletmeden kaynaklanan atık ve artıkları ile ilgili tedbirlerin alınmasına yönelik gerekli düzenlemeleri yapmak.
•    Kurban Bayramı döneminde, kurbanlık hayvan satış yerlerine gelen tüm hayvanların muayene ve sağlık kontrollerini yapmak, kayıt altına almak ve sürekli veterinerlik hizmeti vermek.
•    Belediye Sınırları içinde bulunan tüm sahipsiz hayvanların veteriner tıp, insanların halk sağlığı hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak,
•    Sahipsiz hayvanların üremelerinin kontrolü amacıyla, bulundukları yerden almak, kısırlaştırmak, aşılamak, numaralandırmak ve kayıtlarını yaparak alındıkları adrese bırakmak,
•    Sahipsiz Hayvanların tedavi, aşı ve ameliyatlarını ücretsiz olarak yapmak,
•    Sahipsiz Hayvanlara yönelik yapılan tüm çalışmalarda yerel hayvan koruma görevlileri, hayvan sever kişi ve sivil toplum örgütleriyle eşgüdüm içinde çalışmak,
•    Bakımevi ve rehabilitasyon merkezinde bulunan sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak,
•    Hayvan Hakları ihlallerin denetlendiği ve Kaymakamlık bünyesinde kurulan komisyonda görev almak ve denetlemeler yapmak,
•    Birime ulaşan hayvanlarla ilgili şikâyetleri değerlendirmek, şikayete konu ya da hayvanı yerinde incelemek, yetkileri doğrultusunda sonuçlandırmak,
•    Güçten düşmüş, yaralı, sakat ve sokakta yaşamını sürdüremeyecek durumdaki sahipsiz hayvanları rehabilitasyon merkezinde rehabilite edilene kadar bakımını sağlamak, Sahiplendirilmesine çalışmak, yaşamını sokakta sürdürebilecekler alındıkları adrese bırakmak, sokakta yaşama şansı bulunmayanlar bakımevinde barındırmak,
•    Zoonotik hastalıklarla mücadele etmek ve gerekli önlemleri almak,
•    Salgın hastalık durumlarında ilgili resmi kurumlarla işbirliği yapmak, karantina altına almak, aşılamak, ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerine destek vermek, diğer karantina gereklerini yerine getirmek,
•    Belediyenin diğer birimleri, Valilik, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Hayvanları Koruma Kurulu, Sivil toplum örgütleri v.b. kurumlarla ortak projeler yürütmek,
 

Birim Haberleri

Tirebolu Belediyesi

Tirebolu Belediyesi'ne ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, galeri, video, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Tirebolu Belediyesi

Çarşı Mah. Gazipaşa Cad. No: 198
Tirebolu / Giresun

Belediye Yazılımı: VAV Prodüksiyon © Tüm Hakları Saklıdır.